Ik heb gewerkt voor en samen met de volgende doelgroepen:

Als manager voor een huisartsengroep (hagromanager) van 18 huisartsen heb ik vele coördinerende en overkoepelende taken uitgevoerd zoals beleidszaken, aansturing praktijkondersteuning, contracten met zorgverzekeraars, verbinding met zorggroepen, ICT, hagro-brede projecten. Vanuit die functie was ik ook de verbindende schakel met vele organisaties binnen het werkveld van de huisarts (Thuiszorg, gemeente, ziekenhuis, RCGGZ enz.)

Als hagromanager heb ik ook een project ouderenzorg opgezet voor diverse huisartsenpraktijken. In het kader van de module ouderenzorg van de zorgverzekeraar heb ik een een multidisciplinair team samengesteld, protocollen en samenwerkingsafspraken ontwikkeld, multidisciplinaire overleggen opgestart en de samenwerking gezocht met Thuiszorgorganisaties, Specialisten ouderengeneeskundigen, Hulp bij Dementie en welzijnsorganisaties.

Als praktijkmanager bied ik momenteel structurele ondersteuning bij de (financieel) administratieve en organisatorische kant van twee huisartsenpraktijken. Het gaat om ondersteuning bij personeelszaken, ICT, kwaliteitsprojecten, Risico Inventarisatie en Evaluatie, communicatie & PR, declaraties en/of innovaties. Tevens heb ik de verhuizing van deze huisartsenpraktijken naar een gezondheidscentrum begeleid.