Roelants Zorgadvies is een adviesbureau gevestigd in Weert, dat zich met name richt op eerste lijns gezondheidszorg. Daarnaast wil Roelants Zorgadvies een brug slaan tussen zorg, welzijn en gemeenten.

Pauline Roelants, het gezicht achter Roelants Zorgadvies, heeft door haar jarenlange ervaring in de huisartsenzorg brede ervaring opgedaan niet alleen in de huisartsenzorg maar ook met andere eerste lijns zorgaanbieders, gemeenten en welzijnsorganisaties.

Projectmanagement, personeelsbeleid, kwaliteitsbeleid, PR, ondersteunende werkzaamheden op strategisch, tactisch en operationeel niveau en ouderenzorg zijn een greep uit de onderwerpen waarop ondersteuning of advies kan worden geleverd. U kunt bij Roelants Zorgadvies terecht voor korte praktische vragen, maar ook voor grote opdrachten of projecten.